Kā tiek attīstīta jaunu ceļu atrašanas īpašība?02.08.2020

Atbildi uz jautājumu – kā tiek attīstīta jaunu ceļu atrašanas īpašība? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 7.grāmatas “Gara augšupeja” 2.nodaļu “Apziņas attīstība”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_7.daļa_Gara augšupeja_2.nodaļa_Apziņas attīstība