Kā panākt, lai Vienkopā nenonāktu cilvēki, kuri tai nav vēl gatavi?06.01.2022

Atbildi uz jautājumu – kā panākt, lai Vienkopā nenonāktu cilvēki, kuri tai nav vēl gatavi? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 12.grāmatas “Dārgumu Krātuves Sardzē” 5.nodaļu “Vienkopa”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_12.daļa_Dārgumu krātuves sardzē_5.nodaļa_Vienkopa_1.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_12.daļa_Dārgumu krātuves sardzē_5.nodaļa_Vienkopa_2.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_12.daļa_Dārgumu krātuves sardzē_5.nodaļa_Vienkopa_3.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_12.daļa_Dārgumu krātuves sardzē_5.nodaļa_Vienkopa_4.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_12.daļa_Dārgumu krātuves sardzē_5.nodaļa_Vienkopa_5.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_12.daļa_Dārgumu krātuves sardzē_5.nodaļa_Vienkopa_6.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_12.daļa_Dārgumu krātuves sardzē_5.nodaļa_Vienkopa_7.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_12.daļa_Dārgumu krātuves sardzē_5.nodaļa_Vienkopa_8.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_12.daļa_Dārgumu krātuves sardzē_5.nodaļa_Vienkopa_9.d.