Kā panākt, lai Augstāki spēki strādātu caur tevi, tev palīdzētu jeb vadītu tavu darbu?10.06.2018

Atbildi uz jautājumu –kā panākt, lai Augstāki spēki strādātu caur tevi, tev palīdzētu jeb vadītu tavu darbu?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 5.nodaļu “Vissvarīgākais”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_5.nodaļa_Vissvarīgākais