Kā kļūt par mazo “palīgu” lielajam Sirds darbam?01.07.2017

Ilzes vēstule:

Labdien, Elvita!
No sirds izsaku Jums lielu pateicību, ka Jūs protat iedegt gaismiņu, cerību un uguntiņu…
Ir grūti noraudzīties uz sabiedrību, uz visu notiekošo valstī, kura stieg arvien dziļākā purvā, un ar katru mirkli es saprotu, kad, iespējams, vairs nevaru tik vien, kā izlasīt un nedarīt, bet ko un kā, vai vispār varu palīdzēt, kā kļūt par mazo “palīgu” Jūsu lielajam Sirds darbam???

Elvitas Rudzātes atbilde:

Ikviens cilvēks var kaut ko izdarīt Vispārības Labumam, ja tikai ir vēlēšanās. Dažkārt mums liekas, ka lai īstenotu sapņus, mums pietrūkst naudas, laika vai ģimenes un darba situācija to nepieļauj. Patiesībā mums viss nepieciešamais ir apkārt, tikai mēs to neredzam, jo traucē mūsu prāts un stereotipiskie uzskati par sevi un sabiedrību.

Biedrībā “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” katram atradīsies vieta un uzdevumi, ja tikai būs vēlēšanās nesavtīgi palīdzēt pārējai sabiedrības daļai kļūt labākai. Ikvienu palīgu es uztveru kā lielo palīgu, es nevērtēju kurš dara vairāk vai mazāk, jo arī Dievs to nevērtē. Viņš tikai raugās, lai mūsu nodomi būtu tīri, lai visu, ko darām, darām ar tīru sirdi.

Vairāki cilvēki ir nobijušies no Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” principiem. Piekrītu, latiņa ir pacelta ļoti augsta, tanī pašā laikā mēs zinām, ka visiem mums ir trūkumi, ka arī biedrībai neizdosies visu izdarīt bez kļūdām. Mācībā ir teikts, ka Gaismas Skolotāji ne tik ļoti satraucas par mūsu kļūdām, bet lielāku nozīmi Tie piešķir mūsu sirds tīrībai, mūsu motīvu nesavtīgumam un mūsu vēlmei izprast pieļautās kļūdas. Ja mūsu motīvi ir tīri, tad mēs tiekam aizsargāti no Augstāko Spēku puses. Tāpēc es nebaidos ieguldīt savus resursus šajā darbā, kas daudziem šķiet utopisks, jo manī ir stipra ticība Augstāko Spēku palīdzībai, atbalstam un aizsardzībai. Ticība ir galvenais, kas ir nepieciešams, lai īstenotos sapņi. Es nebaidos no nosodījuma, uzbrukumiem, apmelojumiem un negatīvas attieksmes, jo par to jau Gaismas Skolotāji ir brīdinājuši – jo spēcīgāka Gaisma, jo būs jāsastopas ar lielāku pretestību.

Ar uzbrukumiem ir jārēķinās arī visiem tiem, kas atbalstīs biedrības darbu. Tikai caur pārbaudījumiem tiek audzināts mūsu gars, un pareizi pārvarot katru pārbaudījumu, mēs kļūstam garā arvien stiprāki.

Mēs visi priecājamies par katru Gaismas stariņu, kas spēj kaut kādā veidā palīdzēt biedrībai īstenot izvirzītos mērķus. Šobrīd notiek darbs pie Latvijas valsts pārvaldības sistēmas pārmaiņu ideju apspriešanas, Sirdsapziņas vēstnešu attīstības programmas ideju izstrādes. Arī Tu vari piedalīties šajā darbā, mēs tikai priecāsimies par katru gaišu domu un ideju kopīgā darba pilnveidošanai.

Lai pievienotos Sirdsapziņas vēstnešu pulciņam, nepieciešams aizpildīt iesnieguma formu un pielikumu iesniegumam – iesaistīšanās biedrības darbā formu:

  1. Iesnieguma forma iestājoties par biedru_fizisk.pers._Feb.2017
  2. Iesnieguma forma iestājoties par biedru_jurid.pers._Feb.2017
  3. Iesaistīšanās biedrības darbā_Feb.2017

Aizpildītās formas lūdzam nosūtīt uz biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” pasta adresi: Brīvības gatve 430-12, Rīga, LV-1024 vai ar elektroniski drošu parakstu uz e-pastu: dzivotpecsirdsapziņas@gmail.com

Pēc dokumentu saņemšanas Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” pārstāvis informēs Jūs par Valdes sēdi, kurā tiks izskatīts iesniegums un veiktas pārrunas par iespējamo sadarbību. Vairāk lasīt šeit.

Ja kaut kādu iemeslu dēļ, tomēr nevari būt Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” biedrs, Tev ir iespēja palīdzēt arī citādi – ar ziedojumu vai viedokļa paušanu par biedrības paveikto un idejām, sūtot tās uz mūsu e-pastu: dzivotpecsirdsapziņas@gmail.com

Jau iepriekš pateicos visiem par atbalstu! Es priecājos arī par atbalstu, kas ir izteikts tikai sirds dziļumos un nav izteikts vārdos un darbos! Paldies Jums!