Iespēja kalpot Patiesībai12.01.2021

Jau kopš 2017.gada es kopā ar līdzīgi domājošiem attīstu Sirdsapziņas skolu, kuras mērķis ir attīstīt vispārīgās izglītības iestādi no pirmsskolas līdz vidusskolai ar jaunu saturu, kas nodrošinās līdzsvarotu garīguma, intelekta, fiziskās kultūras un darba tikuma attīstību un jaunās paaudzes audzināšanu atbilstoši Dievišķajiem tikumiskajiem likumiem, kas būs pamats progresīvas kopienas attīstībai un paraugs izglītības sistēmas pilnveidošanai.

2019.gadā sāka darbību Sirdsapziņas pirmsskola. Šo divu gadu laikā esam daudz paveikuši, lai virzītos noteiktā mērķa virzienā. Vēl daudz darāmā, bet mēs priecājamies, ka mums izdodas pilnveidoties, kopīgiem spēkiem spējam pārvarēt grūtības un virzāmies arvien tuvāk izvirzītajam mērķim. Vairāk par Sirdsapziņas skolu lasīt šeit.

Pienācis laiks spert nākamo projekta īstenošanas soli – izveidot Sirdsapziņas sākumskolu. 

Katra projekta sākums ir ļoti grūts. Tāpēc svarīgi, lai komanda, kas attīsta projektu, nebaidītos no grūtībām un ticētu labajam.

Sirdsapziņas skola aicina pievienoties mūsu komandai līdzīgi domājošu sākumskolas skolotāju, kas vēlas palīdzēt attīstīt alternatīvas iekļaujošās izglītības pieejas, lai bērni uz skolu nāktu ar prieku, ar vēlēšanos mācīties, audzinot bērnus par krietniem cilvēkiem, līdzsvarojot intelekta attīstību ar garīguma, darba tikuma un fiziskās kultūras attīstību.

Sirdsapziņas skola būs priecīga uzņemt savu brīnišķīgo kolēģu pulciņā sākumskolas skolotāju, kas izjūt pedagoģiju kā savu dzīves aicinājumu, atbalsta iekļaujošo izglītību, vēlas attīstīt savas profesionālās un garīgās kompetences, mīl bērnus, draudzīgs, ar augstu atbildības izjūtu un ir gatavs jauniem izaicinājumiem, īstenojot savu radošo potenciālu.

Es personīgi Sirdsapziņas skolas projektu uztveru kā projektu Patiesībai jeb labu darbu Dievam un sabiedrībai. Ja tu nebaidies no grūtībām un esi gatavs kalpot Patiesībai, tad tā ir tava iespēja.

Ja tu pats neesi pedagogs, bet zini kādu, kuru šis projekts varētu interesēt, tad, lūdzu, nodod šo ziņu tālāk.

Interesentus, lūdzu, rakstīt uz e-pastu: info@sirdsapzinasskola.lv vai zvanīt Elvitai Rudzātei, tel.29463326.

Aicinājuma autore: Elvita Rudzāte (Sirdsapziņas skolas direktore, grāmatu sērijas “Piedošanas mācība” autore)