Ar ko atšķiras laicīgās dzīves likumu dibināšanas pamats no Augstāko likumu dibināšanas pamata?07.10.2020

Atbildi uz jautājumu – ar ko atšķiras laicīgās dzīves likumu dibināšanas pamats no Augstāko likumu dibināšanas pamata? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 7.grāmatas “Gara augšupeja” 7.nodaļu “Pārbaudes ceļa grūtības”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_7.daļa_Gara augšupeja_7.nodaļa_Pārbaudes ceļa grūtības