Andra Broka lekcijas materiāls: “Dzīve un Izglītība”15.07.2018

2018.gada 14.jūlijā Sokrata tautskola sadarbībā ar Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” organizēja III. Dzīvot pēc Sirdsapziņas brīvdabas konferenci “Latvijai 100 – kā saglabāt Valsts neatkarību”, kurā uzstājās LU emer.prof., Dr.fiz. Andris Broks par tēmu “Dzīve un Izglītība”

Ar lekcijas materiālu varat iepazīties: Dzīve un Izglītība 14.07.18