Aicinājums apvienoties kopīgā lūgšanā LATVIJAS KOLEKTĪVĀ GARA SPĒKA STIPRINĀŠANAI 2019.gada 23. augustā, plkst. 21.0019.08.2019

Pasaulē notiek dažādas nelaimes un dabas kataklizmas, redzam prātam neaptveramu ekoloģisko katastrofu mežu ugunsgrēkos ne tikai Krievijā, bet arī citās valstīs, ir vērojamas pirmās pazīmes globālās ekonomiskās krīzes priekšvakarā. Negāciju ir pārāk daudz, lai sāktu tās uzskaitīt.

Pārmaiņas pasaulē ir sākušās un tikpat tās ietekmēs arī mūsu mīļo Latviju. Tuvojas Latvijas liktenim zīmīgs vēsturisks datums – 1939. gada 23. augusts – 80. gadadiena kopš Vācijas un PSRS parakstītais Molotova-Ribentropa pakts, pēc kura 3 Baltijas valstis zaudēja neatkarību 1940. gadā.

Ir pienācis laiks, kad ir par maz tikai pašiem dzīvot un audzināt savus bērnus saskaņā ar tikumiskajiem principiem. Ar savu garīgo kopību un tīro lūgšanu enerģiju mēs varam daudz ko labu paveikt.  Lai lūgtos, nav katrā ziņā jāiet baznīcā vai citos tempļos. Pietiek izteikt lūgšanu ar sirdi un pat arī bez vārdiem, jo katrā sirdī mājo Dievs. Katrs var sūtīt savu lūgšanu un Dievišķo enerģiju ar saviem vārdiem. Katrs var izrunāt tādas lūgšanas, kuras katram tuvākas sirdij vai vairāk piemērotas.

Nav svarīga ne tautība, ne valsts, ne reliģijas, ne konfesijas piederība, ne politiskā, ne organizāciju vai biedrību piederība. Mēs visi esam kopīga cilvēces saime. Mūsu visu mājas ir planēta Zeme – mūsu skaistā, mīļā māte Zeme.

Ir laiks atjēgties. Mēs esam izraidījuši Dievu no savas sabiedrības un valsts dzīves. Pats pēdējais moments ir saprast, ka bez Dieva, bez kolektīvā apziņas līmeņa attīstības cilvēcei nav nākotnes.

Centīsimies darīt kaut vai visvienkāršāko – sūtīsim lūgšanas un Dievišķo Mīlestības enerģiju palīdzībai Latvijai, planētai Zemei, dabai, cilvēkiem, visai dzīvajai radībai.

Aicinām Latvijas iedzīvotājus – ticīgos, neticīgos, citādi domājošos apvienoties kopīgā lūgšanā LATVIJAS KOLEKTĪVĀ GARA SPĒKA STIPRINĀŠANAI 2019. gada 23. augustā, plkst. 21.00, skaitot 33 reizes Tēvreizi:

“Mūsu Tēvs Debesīs!

Svētīts lai top tavs Vārds.

Lai nāk Tava valstība,

Tavs prāts lai notiek kā debesīs,

tā arī virs zemes.

Mūsu dienišķo maizi

dod mums šodien.

Un piedod mums mūsu parādus,

kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

Un neieved mūs kārdināšanā,

bet atpestī mūs no ļauna.

Jo Tev pieder Valstība,

spēks un gods mūžīgi mūžos.

Āmen.”

(Mateja 6:9-13)

 

Aicinājuma iniciatores:

Elvita Rudzāte, grāmatu sērijas “Piedošanas mācība” autore,

Lauma Ērgle, Tatjanas Mikušinas Gudrības Valdoņu Mācības grāmatu “Gudrības Vārds” tulkotāja.

 

P.S. Lūgums aicinājumu pārsūtīt tālāk tuviniekiem, draugiem, paziņām, kolēģiem, kas šo iniciatīvu varētu atbalstīt.