Vai tumsa Gaismai ir bīstama?08.05.2023

Atbildi uz jautājumu – vai tumsa Gaismai ir bīstama? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 15.grāmatas “Uguns laikmets” 5.nodaļu “Bezrobežība”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_15.daļa_Uguns laikmets_5.nodaļa Bezrobežība_1.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_15.daļa_Uguns laikmets_5.nodaļa Bezrobežība_2.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_15.daļa_Uguns laikmets_5.nodaļa Bezrobežība_3.d.