Vai palīdzību var saņemt no Lielajiem Skolotājiem, kuri atdod sevi Mācībai pa pusei?11.06.2018

Atbildi uz jautājumu –vai palīdzību var saņemt no Lielajiem  Skolotājiem, kuri atdod sevi Mācībai pa pusei?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 5.nodaļu “Vissvarīgākais”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_5.nodaļa_Vissvarīgākais