Kādai jābūt organizācijas prioritātei?19.05.2017

Atbildi uz jautājumu – kādai jābūt organizācijas prioritātei? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja El Morija 2005. gada 25.aprīļa vēstījumu (diktātu) “Jūs atnācāt uz šo pasauli darboties. Izpildiet savu pienākumu!“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Iesaistīšanās organizācijās

Par iesaistīšanos organizācijās izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Tēva Pio 2005. gada 19.aprīļa vēstījumu (diktātu) “Lūgšana darbos vienmēr ir bijusi un paliek viena no visaugstākajām lūgšanas formām“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Gara tumsības novēršana18.05.2017

Par Gara tumsības novēršanu izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Surija 2005. gada 23.jūnija vēstījumu (diktātu) “Par iespēju atvieglot nākamā mēneša karmu un vēstulēm Karmas valdei“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Aizvāciet no savas dzīves visu nevajadzīgo

Tēmu, kāpēc no dzīves nepieciešams aizvākt visu nevajadzīgo, izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Sanata Kumara 2005. gada 15.jūnija vēstījumu (diktātu) “Notiek tieši tas, ko jūs varat pieļaut savā apziņā“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Nesekot līdzi uz evolūcijas izgāztuvi

Tēmu – nesekot līdzi uz evolūcijas izgāztuvi, izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja El Morija 2011. gada 2.janvāra vēstījumu (diktātu) “Neiepriecinošs vēstījums“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/    

Kultūras pagrimuma sekas

Par kultūras pagrimuma sekām izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Ilariona 2009. gada 18.decembra vēstījumu (diktātu) “Svarīgi ir, cik jūs esat spējīgi saglabāt savu uzticību Dieva Gribai“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Seksuālā kultūra

Par seksuālo kultūru izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Serapija Beja 2009. gada 15.decembra vēstījumu (diktātu) “Mācība par pareizu seksuālās enerģijas izlietošanu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Patiesās vērtības

Par patiesām vērtībām izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Nikolaja Rēriha 2009. gada 7.jūlija vēstījumu (diktātu) “Nopietna saruna ar Krievijas cilvēkiem“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Nepieciešamās pārmaiņas kultūrā

Par nepieciešamām pārmaiņām kultūrā izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Serapijs Bejs 2008. gada 31.decembra vēstījumu (diktātu) “Šaura taciņa ved jūs uz Dievišķās pasaules kalnu virsotnēm“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kas traucē nodibināt sakarus ar Dievišķajām Būtnēm?

Atbildi uz jautājumu – kas traucē nodibināt sakarus ar Dievišķajām Būtnēm? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Budas 2005. gada 4.jūnija vēstījumu (diktātu) “Mēs pacietīgi gaidām jūsu atmošanos un jūsu gatavību” , kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/