Mācība par Kopienu11.01.2018

Mācību par Kopienu izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Gautama Budas 2010. gada 15.janvāris vēstījumu (diktātu) “Mācība par Kopienu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu.

http://sirius-riga.lv/