Kas valda augstāk par Samadhi?15.10.2021

Atbildi uz jautājumu – kas valda augstāk par Samadhi? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 11.grāmatas “Radošais Aplis” 8.nodaļu “Atdevība”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_11.daļa_Radošais Aplis_8.nodaļa Atdevība_1.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_11.daļa_Radošais Aplis_8.nodaļa Atdevība_2.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_11.daļa_Radošais Aplis_8.nodaļa Atdevība_3.d.