Kas traucē cilvēkiem virzīties uz priekšu un domāt par nākotni?22.06.2019

Atbildi uz jautājumu – kas traucē cilvēkiem virzīties uz priekšu un domāt par nākotni? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 4.grāmatas “Cilvēks nepieņem” 12.nodaļu “Apziņas panīkums”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_4.daļa_Cilvēks nepieņem_12.nodaļa_Apziņas panīkums