Kas palīdz gūt atziņas?08.05.2018

Atbildi uz jautājumu – kas palīdz gūt atziņas?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 3.nodaļu “Mācības Okeāns”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_3.nodaļa_Mācības Okeāns