Kas izraisīs lielas pārvērtības pasaulē?01.05.2019

Atbildi uz jautājumu – kas izraisīs lielas pārvērtības pasaulē? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 4.grāmatas “Cilvēks nepieņem” 7.nodaļu “Neposti ugunīgo tiltu”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_4.daļa_Cilvēks nepieņem_7.nodaļa_Neposti ugunīgo tiltu!