Kāpēc jāsargās no nodevības, gļēvuma, vieglprātības un šaubām?26.04.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc jāsargās no nodevības, gļēvuma, vieglprātības un šaubām?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 1.nodaļu “Aicinājums”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_1.nodaļa_Aicinājums