Kam Augstākie Spēki ir gatavi dot vairāk zināšanas un informāciju?06.02.2018

Atbildi uz jautājumu – kam Augstākie Spēki ir gatavi dot vairāk zināšanas un informāciju? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Maitreijas  2011. gada 16.jūnija vēstījumu (diktātu) “Iesvētījumu Ceļa Mācības šķautnes“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu.

http://sirius-riga.lv/