Kalpošana12.11.2017

Tēmu par Kalpošanu izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Sanata Kumaras 2007. gada 20.decembra vēstījumu (diktātu) “Jums ir jāvelta Kalpošanai visa sava dzīve“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu.

http://sirius-riga.lv/