Kāds netikums visvairāk kaitē mieram?11.08.2019

Atbildi uz jautājumu – kāds netikums visvairāk kaitē mieram? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 4.grāmatas “Cilvēks nepieņem” 16.nodaļu “Miera Mācība”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_4.daļa_Cilvēks nepieņem_16.nodaļa_Miera Mācība