Kad notiek pilnīga pārmaiņa jeb transmutācija zemākajā dabā?10.07.2019

Atbildi uz jautājumu – kad notiek pilnīga pārmaiņa jeb transmutācija zemākajā dabā? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 4.grāmatas “Cilvēks nepieņem” 13.nodaļu “Palīdzība jāpieņem”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_4.daļa_Cilvēks nepieņem_13.nodaļa_Palīdzība jāpieņem