Kā vārdotājs ārstē slimību, ar vārdiem vai domām?05.10.2018

Atbildi uz jautājumu – kā vārdotājs ārstē slimību, ar vārdiem vai domām?– izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 2.grāmatas 7.nodaļu “Doma Pasaules Labumam”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_2.daļa_Doma_7.nodaļa_Domas Pasaules Labumam