Par ekonomiku

Kas veicina badu, sausumu un slimības?09.09.2018

Atbildi uz jautājumu – kas veicina badu, sausumu un slimības?– izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 2.grāmatas 5.nodaļu “Necienīgas domas”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_2.daļa_Doma_5.nodaļa_Necienīgas domas

Kas valda pār cilvēka likteni?06.07.2018

Atbildi uz jautājumu – kas valda pār cilvēka likteni?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  2.grāmatas 1.nodaļu “Domas spēks”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_2.daļa_Doma_1.nodaļa_Domas spēks

Uz ko pamatojas Kosmoss, viss labums un viss posts?03.07.2018

Atbildi uz jautājumu – uz ko pamatojas Kosmoss, viss labums un viss posts?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  2.grāmatas 1.nodaļu “Domas spēks”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_2.daļa_Doma_1.nodaļa_Domas spēks

Vai kāda no Mācībām ir sludinājusi greznības un labklājības ceļu?02.06.2018

Atbildi uz jautājumu – vai kāda no Mācībām ir sludinājusi greznības un labklājības ceļu?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 4.nodaļu “Mācības pielietošana”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_4.nodaļa_Mācības pielietošana DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_4.nodaļa_Mācības pielietošana_Apakšnodaļas

Kāpēc veidojas produktu pārprodukcija?23.05.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc veidojas produktu pārprodukcija?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 4.nodaļu “Mācības pielietošana”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_4.nodaļa_Mācības pielietošana DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_4.nodaļa_Mācības pielietošana_Apakšnodaļas

Kā pareizi jāizlieto naudas enerģija?22.01.2018

Atbildi uz jautājumu – kā pareizi jāizlieto naudas enerģija? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Gautama Buda 2010. gada 10.jūnijs vēstījumu (diktātu) “Saruna par nepieciešamību pārvarēt dažas negatīvas rakstura īpašības“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāda ir pareiza attieksme pret naudu?05.01.2018

Atbildi uz jautājumu – kāda ir pareiza attieksme pret naudu? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Padma Sambava 2010. gada 8.janvāris vēstījumu (diktātu) “Saruna par naudas enerģiju un daudz ko citu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc vispirms jānodrošina materiālās vajadzības?15.11.2017

Atbildi uz jautājumu –kāpēc vispirms jānodrošina materiālās vajadzības? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Lielais Dievišķais Virzītājs 2007. gada 29.decembra vēstījumu (diktātu) “Manas rekomendācijas un novēlējumi jums “, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kurš ir atbildīgs par taviem dzīves apstākļiem?30.09.2017

Atbildi uz jautājumu – kurš ir atbildīgs par taviem dzīves apstākļiem? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Serapis Bejs 2006. gada 14.jūlija vēstījumu (diktātu) “Es vēlētos, lai arvien lielāks cilvēku skaits būtu informēti par mūsu Ceļu un nostātos uz Hierarhijas pakāpieniem“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kā jūs varat pavērt sev iespēju būt veiksmīgam?26.09.2017

Atbildi uz jautājumu – kā jūs varat pavērt sev iespēju būt veiksmīgam? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Gautama Budas 2006. gada 10.jūlija vēstījumu (diktātu) “Mācība par laimi“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/