Ar ko jārēķinās, izpildot darbu Brālībai?04.01.2018

Atbildi uz jautājumu – ar ko jārēķinās, izpildot darbu Brālībai? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Sanats Kumara 2010. gada 7.janvāris vēstījumu (diktātu) “Aicinājums atmosties“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu.

http://sirius-riga.lv/